stokrotka 1 stokrotka 2 stokrotka 3 balon
Wpłać / Donate KRS: 0000540337
Wpłać / Donate KRS: 0000540337

dowolna kwota

Możesz wpłacić dowolną kwotę, pamiętaj każda złotówka ma sens i zostanie przeznaczona wyłącznie na pomoc dzieciom z domów dziecka, którymi opiekuje się Fundacja Pankracy.