stokrotka 1 stokrotka 2 stokrotka 3 balon
Wpłać / Donate KRS: 0000540337
Wpłać / Donate KRS: 0000540337

II miejsce w konkursie Tesco #DecydujeszPomagamy

2 lipca 2018 roku, dzięki głosowaniu klientów Tesco Polska  na projekt Fundacji Pankracy ” W głowie się nie mieści, czyli emocje nastolatki” w programie  #DecydujeszPomagamy, otrzymaliśmy nagrodę za zajęcie drugiego miejsca i grant na sfinansowanie aż 40 h terapii dla naszych podopiecznych!

Już od prawie trzech lat finansujemy terapie psychologiczne wychowankom trójmiejskich domów dziecka. W tym czasie poznaliśmy historie kilkudziesięciu dzieci i nastolatków, którzy w środowisku rodzinnym doświadczyli przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej. Współpracujący z nami terapeuci skupiają się na przepracowywaniu chronicznych traum i deficytów w opiece z okresu dzieciństwa, lęków, frustracji. Wierzymy, że to jedna z najbardziej priorytetowych i niezbędnych form pomocy!