stokrotka 1 stokrotka 2 stokrotka 3 balon
Wpłać / Donate KRS: 0000540337
Wpłać / Donate KRS: 0000540337

Paczki Świąteczne dla Kutna

Mazowiecka drużyna Fundacji Święty Pankracy i w tym roku nie zawiodła i dzięki hojności przyjaciół Fundacji przygotowała paczki świąteczne dla wszystkich 30 podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie paczek – dzieciaki obdarowane tymi pięknymi prezentami na pewno były bardzo szczęśliwe!