stokrotka 1 stokrotka 2 stokrotka 3 balon
Wpłać / Donate KRS: 0000540337
Wpłać / Donate KRS: 0000540337

Uczymy pierwszej pomocy w domach dziecka w całej Polsce!

Wraz z Fundacją PCPM i Fundacją Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga uczymy pierwszej pomocy w domach dziecka w całej Polsce!
Wakacje to czas odpoczynku ale znalazło się również miejsce na działania edukacyjne w zaprzyjaźnionych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wiedza przyda się podopiecznym placówek wychowawczych nie tylko w czasie wakacji. Dzieci i młodzież z domów dziecka uczą się jak udzielać pierwszej pomocy podczas specjalnie przygotowanych dla nich kursów. W sumie Ratownicy z PCPM przeprowadzą kursy w 40 domach dziecka w całej Polsce.
Instruktorzy to członkowie Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM, który działa pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i niesie pomoc podczas powodzi, trzęsień ziemi i w miejscach dotkniętych konfliktami.
Projekt szkolenia z pierwszej pomocy podopiecznych domów dziecka – ,,Razem dla zdrowia” – można wesprzeć na www.fundacjapankracy.org/pomagam/