stokrotka 1 stokrotka 2 stokrotka 3 balon
Wpłać / Donate KRS: 0000540337
Wpłać / Donate KRS: 0000540337

Wsparcie od Flying Buffs i Apius

Działanie Fundacji Pankracy jest możliwe dzięki wsparciu ludzi i firm, którym nie jest obojętny los dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Dzięki wyjątkowej inicjatywie motocyklistów z Flying Buffs, którzy środki od sponsorów przekazują na cele charytatywne  firma Apius Technologies z Krakowa, przekazała 5000 zł na działania Fundacji. Środki te pozwoliły na:
– zakup prezentów z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych Pogotowie Opiekuńcze im.Karola Olgierda Borchardta,
– sfinansowanie 35 h psychoterapii dla dwóch chłopców z Pogotowie Opiekuńcze im.Karola Olgierda Borchardta,
– sfinansowanie 28 h psychoterapii dla podopiecznej Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny.
Wszystkim zaangażowanym w tę akcję serdecznie dziękujemy! ???

Więcej o inicjatywie przeczytacie tutaj: http://www.swiatmotocykli.pl/…/7,139605,23473176,pasja-wazn…