stokrotka 1 stokrotka 2 stokrotka 3 balon
Wpłać / Donate KRS: 0000540337
Wpłać / Donate KRS: 0000540337

Wychowankowie „Tęczy” z Kutna na obozie

Od 3go lipca 30-ro wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie oraz rodzin zastępczych powiatu kutnowskiego aktywnie przebywało na obozie wypoczynkowo-profilaktycznym w Niedzicy. Wypoczynek był zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” i współfinansowany przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, Urząd Miasta Kutno, Fundację „Pankracy” oraz kutnowskie firmy Kelloggs i Polfarmex. Uczestnicy obozu zakwaterowani są w Ośrodku „Kasztel” w Nidzicy. Podczas wypoczynku dzieci młodzież uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych z elementami arteterapii, których głównym celem jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań społecznych. Uczestnicy zwiedzili: Zamek „Dunajec” i zaporę w Nidzicy”, ruiny warowni gotyckiej w Czorsztynie, Park Miniatur najważniejszych zabytków architektury Podhala, Spiszu i Orawy, kościół Św. Bartłomieja. Górskie widoki podziwiali również podczas Spływu Dunajcem i wędrówce przez Wąwóz Homole. Obóz uatrakcyjniły dyskoteki, ogniska, turnieje, konkursy i zabawy